Fingergullsofficiet tilbake i Trondheim!

0

I år 1165 ble en dråpe av Kristi blod innkapslet i en gullring og bragt til Nidaros av erkebiskop Eystein, etter han ble utnevnt som erkebiskop av paven i Roma. At et slikt sjeldent relikvie kom til Nidaros var helt unikt og ble markert med egen merkedag i kalenderen for domkirken, 12. september, eller Fingergullfesten. 12. september 2015, 850 år senere, inviterer Schola Sanctae Sunnivae nok en gang til feiring av Fingergullet i Nidarosdomen.

Trondheimsensemblet Schola Sanctae Sunnivae kommer nå med en nyinnspilling av Fingergullsofficiet.

Trondheimsensemblet Schola Sanctae Sunnivae kommer nå med en nyinnspilling av Fingergullsofficiet.

Fingergullofficiet – en kort innføring

Eystein Erlendsson (d. 1188) kom fra Børsa i Sør-Trøndelag, og ble i 1158 utnevnt til erkebiskop i Nidaros og Norge. Han måtte reise til paven i Roma for å motta sitt pallium, det katolske embetstegnet for erkebiskoper. Det var den samme Eystein, nå erkebiskop, som i 1165 bragte fingergullrelikvien med seg hjem til Nidaros. I løpet av sin reise til paven i Roma så og opplevde erkebiskop Eystein mye han tok med tilbake til Nidaros. Dette la grunnlaget både for byggingen av Erkebispegården og flere prosjekter som var med for å forme katedralen som står i dag, og for utviklingen av selve Fingergullfesten.

«Blóð várs herra Jesv Christi kom til Niðar ós» – “Blodet av vår Herre Jesu Krist kom til Nidaros”. Med disse ordene noterer de islandske Annales regii for året 1165 ankomsten til en dråpe av Kristi blod i Nidaros. I Middelalderens nattverdliturgi var forestillingen om forvandling av brød og vin til Jesu legeme og blod eneherskende. Forvandlingen fant sted gjennom en mystisk gjenopplevelse av Jesu nattverdsmåltid og pasjonshistorie. I blodsrelikvier hadde man i tillegg konkrete, fysiske spor av pasjonen, av Frelserens historiske kropp. Dette skiller blodsrelikvier fra de andre Kristus-relikvier som «bare» hadde vært i kontakt med Frelseren. Det er derfor ikke forunderlig at vi fra det 10. århundre og oppover finner et betydelig antall av blodsrelikvier i Europa. Hvis informasjonen i de islandske annaler om at en hellig blodsrelikvie ankom Nidaros i 1165 er korrekt, er Nidaros blant de tidligste steder med en slik prominent relikvie.

Besittelsen av en så høyaktet relikvie som noen dråper av Det Hellige Blod hadde stor betydning for manifestasjon av kirken. Fingergullmesse ble feiret hvert år 12.september, og det ble tilrettelagt et officium til det som skulle bli én av de største kirkefestene, etter jul, påske og olsok, med egne tidebønner gjennom et helt døgn. De Susceptione Sanguinis Christi, syklusen for tidebønnene, på norsk kalt Fingergullofficiet, ble skrevet mellom 1250-1275, trolig for Nidarosdomen. 12. september er avmerket på flere primstaver.

Fingergullsofficiet i dag

Schola Sanctae Sunnivaes nye CD Fingergull – in festo susceptionis sanguinis Domini blir sluppet på 2L den 12. september.

Schola Sanctae Sunnivaes nye CD Fingergull – in festo susceptionis sanguinis Domini blir sluppet på 2L den 12. september.

Under reformasjonen ble alt liturgisk katolsk materiale kastet eller brent. I beste fall ble det sendt til København, og brukt som omslag på regnskapsbøker. Slik har denne unike kulturhistoriske dokumentasjonen overlevd, og ligger i dag på Det Kongelige Bibliotek i København under signaturet Add. 47 fol. Manuskriptet er et fragment av en korbok fra 1500-tallet, med tekst på latin og musikk nedtegnet i kvadratnotasjon. Fingergullofficiet er det eneste officium fra norsk middelalder som er bevart i sin helhet. Det har overlevd i bare én håndskrift, og består av kun ti pergamentblader. Denne har over flere år blitt møysommelig restaurert av professor Eugeen Liven d´Abelardo (Nederland), og ensemblet Schola Sanctae Sunnivae har i mange år arbeidet mot en nyinnspilling av verket. Denne kommer nå.

Trondheimsensemblet Schola Sanctae Sunnivae ble opprettet i 1992, og er et av få ensembler som tar vare på det gregoriansk repertoaret knyttet til Nidaros og norsk middelalderhistorie. De har initiert restaurering og dokumentert store deler av det gregorianske materialet som er bevart fra Nidaros, og som nå befinner seg ved Det Kongelige Bibliotek i København. Ensemblet anser det som svært viktig å formidle den gamle middelaldersangen samtidig som den går i møte med ulike sjangre og nyere kunstneriske uttrykk. SSS er et internasjonalt anerkjent vokalensemble og er regnet som et av Europas, og dermed verdens, ledende ensembler innen gregoriansk sang. Anne Kleivset er ensemblets kunstneriske leder.

Schola Sanctae Sunnivae er stolte over å kunne presentere sin nye CD-utgivelse på plateselskapet 2L, og er glade for å ha fått med seg Gunnar Danbolt og Basel Zayed som gjester. Basel Zayed, artist og komponist fra Jerusalem, gjør samme reise som Jesu blod, fra Jerusalem til Nidaros, for å musisere sammen med oss og forene tonespråket for blodets geografiske opprinnelse, med de gregorianske melodier fra Nidaros. Han deltar på konserten med sitt Oud-instrument og sangimprovisasjon. Midt i dette vil Gunnar Danbolt, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, fortelle den eventyrlige historien om Fingergullrelikviets reise fra Jerusalem til Nidaros. Danbolts fantastiske formidlerevne bidrar til at dette blir en fortellerkonsert og en historisk fest.

Schola Sanctae Sunnivae holder konsert i Nidarosdomen den 12. september. Billetter fåes kjøpt hos Billettservice eller Nidarosdomen. For mer informasjon se Schola Sancta Sunnivaes hjemmesider.

Kilder

Roman Hankeln, CD-coveret til «Fingergull – In festo susceptionis sanguinis Domini», gitt ut på 2L
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/sep12_2
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Erlendsson