Kjære lesar! Etter snart tre år på nett har no Musikk & historie teke spranget over i papirmediet! For mange kan dette kanskje opplevast som lite logisk. Det er jo etter kvart ikkje noko nytt at papirtidsskrift blir spådd å gå under, men det er noko ein blir minna på for tid til annan – i sær på nett. Likevel syner det seg at mange publikasjonar greier seg betre enn mange hadde venta. Dette gjeld i sær meir ambisiøse aktørar, som tør å satsa på kvalitet innanfor eit avgrensa felt. Det er nett i dette selskapet vi i Musikk &…

0

Musikk & Historie på papir!

Kjære lesar! Etter snart tre år på nett har no Musikk & historie teke spranget over i papirmediet! For mange…

0

Ny webside

Etter litt nedetid er no Musikk & historie attende med ny utsjånad og nye funksjonar. Det kjem framleis til å…

Flere artikler