Author Sigurd Imsen

Sigurd Imsen er førstefiolinist i Trondheim symfoniorkester og medlem av Norsk barokkorkester.