Sted
Dato
Utøver
Bergen bymuseum, Latinskolen
06.12.2015
"Skolemusikk"
Asker kulturhus
09.12.2015
Trio Mediæval
Oslo ladegård
18.12.2015
Odd size: Messias
Oslo ladegård
18.12.2015
Odd size: Messias
print

 

 

 

 

 

 

Arven fra Vasa på norsk jord


Et EØS-prosjekt skulle til for å bringe den rike litauisk-polske musikkarven til til Norge. Denne uken er tidligmusikkensemblene Canto Fiorito fra Vilnius og Norges egne Norwegian Cornett & Sackbuts ute på en lengre turné to to sider av Østersjøen for å formidle 1600-tallets polske og litauiske musikk.

Omtaler:

 

Plater:

 

Joseph Haydn, Violin Concertos – Midori Seiler, Concerto Köln

 

Konserter:

 

Fingergull-officiet i Nidarosdomen 

 

Sprudlande jubliant – Barokkanerne 25 år

 

Bøker:

 

Generalbasspraxis 1600-1800

 

Solkongens opera – Den franske Tragédie en Musique 1673–86


The Symphonic Repertoire, bind I – The Eighteenth-Century Symphony


Beethoven – Anguish and Triumph

 

Historical Dictionary of the Classical Period

 

 

Debatt:

 

Nyårshelsing frå redaktøren

 

Orkesteret – en modernistisk oldsak?

 

Prolog: Redaktøren fører pennen

 
 
 

  

    
Fingergullsofficiet tilbake i Trondheim!

I år 1165 ble en dråpe av Kristi blod bragt til Nidaros. 850 år senere, inviterer Schola Sanctae Sunnivae til feiring av Fingergullet i Nidarosdomen.

Inspirerende middelalder i Gamlebyen
Tilbringer du sensommeren i Oslo, og mer presist mellom 28. august og 30. august? Da er det Gamlebyen og Gamle Aker kirke du bør sikte deg inn mot. Oslo Middelaldermusikkdager byr på et særlig rikt program i denne årgangen av festivalen
Kjende komponistar, ukjende instrument: Glasharmonikaen

I nokre tiår var glasharmonikaen over alt, for så å forsvinna att. Men kva var det for eit instrument, og kvifor var det så populært? Og kva syner det oss om måten instrument lev og døyr på? Og kvifor var det hevda å vera farleg for psyken?

Nytt temanummer: Musikalske monarkar

Musikkhistoria er full av kongelege som har støtta og bygd opp, men òg brukt og misbrukt musikken. Musikk & historie har samla nokre av dei aller beste.

 

Haydn – Endeleg på norsk!

Tidlegare denne månaden gjekk ei historisk boklansering av stabelen: Med Nils Grindes bok «Haydn – Klassikeren» har Norge fått sin fyrste monografi om Haydn. Der var sjølvsagt Musikk & historie til stades.


Vegen til notane - Del 1

Dei fleste av lesarane våre kjenner til kjensla av å stå med eit heilt nytt notehefte i handa. Men vegen dit er lang, og det er mange spørsmål som må få svar før ein kjem dit. Denne artikkelserien skal ta for seg nett desse.

Verdas eldste polyfone verk gjenoppdaga!

Inntil nyleg har vi trudd at polyfon musikk fyrst blei skriven ned på 1000-talet, og at dei tidlege polyfone verka fylgde strenge, teoretiske lover. Desse påstandane har no blitt snudd på hovudet, etter at doktorstudenten Giovanni Virelli oppdaga eit polyfont verk frå 900-talet.


Sundberg og Bach – horisontalt og vertikalt

Tysdag 2. desember var det lagt opp til feiring på Nasjonalbiblioteket. Ein av Noregs mest namngjetne musikkprofessorar, Ove Kristian Sundberg, skulle få lansere si siste bok om Bach. Musikk & historie var på plass for å få med seg feiringa av to store musikkpersonar.