Sted
Dato
Utøver
Oslo
01.03.2015
Norsk Barokkorkester
Trondheim
11.03.2015
Nordic Voices
Oslo
26.04.2015
Norsk Barokkorkester
Trondheim
06.05.2015
Erling With Aasgård
print

Verdas eldste kjende polyfone verk gjenoppdaga!

Inntil nyleg har vi trudd at polyfon musikk fyrst blei skriven ned på 1000-talet, og at dei tidlege polyfone verka fylgde strenge, teoretiske lover. Desse påstandane har no blitt snudd på hovudet, etter at doktorstudenten Giovanni Virelli oppdaga eit polyfont verk frå 900-talet. Dette verket syner ikkje berre at ein skreiv ned polyfon musikk tidlegare enn ein har trudd, men at kunstforma heilt frå byrjinga utfordra dei nedskrivne normene for korleis ein skulle skriva korrekt fleirstemmig musikk.

Omtaler:

 

Plater:

 

Joseph Haydn, Violin Concertos – Midori Seiler, Concerto Köln

 

Konserter:

 

Sprudlande jubliant – Barokkanerne 25 år

 

Bøker:


Beethoven – Anguish and Triumph

 

Historical Dictionary of the Classical Period

 

Beethoven's Tempest Sonata – Five Annotated Analyses for Performers and Scholars

 

The Masses of Joseph Haydn

 

 

Debatt:

 

Nyårshelsing frå redaktøren

 

Orkesteret – en modernistisk oldsak?

 

Prolog: Redaktøren fører pennen

 
 
 

  

    

Sundberg og Bach – horisontalt og vertikalt

Tysdag 2. desember var det lagt opp til feiring på Nasjonalbiblioteket. Ein av Noregs mest namngjetne musikkprofessorar, Ove Kristian Sundberg, skulle få lansere si siste bok om Bach. Musikk & historie var på plass for å få med seg feiringa av to store musikkpersonar.


Gottfried van Swieten – den ukjende musikkmagnaten

Gottfried van Swieten var ein av dei viktigaste musikkjennarane som har sett størst fotspor i musikkhistorien, som mesen og medhjelpar (på godt og vondt) for C.P.E. Bach, Haydn, Mozart og Beethoven, og som forkjempar for musikken til Bach og Händel. (del 1)

Nasjonal kulturarv? Olavsofficiets relevans for et norsk middelalderbilde

I denne artikkelen diskuterer Roman Hankeln internasjonale strømninger i musikken i Olavsofficiet, som hadde en sentral plass i olavsdyrkingen i Nidaros.

Nytt temanummer: Rameau 2014!

Den 12. september er det 250 år sidan Jean-Philippe Rameau, den storste franske operakomponisten på 1700-talet, døydde. I den samanhengen har Musikk & historie vigd det fyrste temanummeret sitt om nett Rameau!

 

Bysantiske klanger på gnistrende festival

Per Olav Reinton forteller om to av de mest spennende skikkelsene som ble hørt under Middealdermusikkdagene: abbedissene Kassia av Konstantinopel og Hildegard von Bingen.

La Pellegrina-intermediene i historisk kontekst

I 1589 giftet storhertugen av Toscana seg. Som en del av bryllupsfeiringen ble skuespillet «La Pellegrina» spilt. Hvordan ble de kjente intermediene først satt opp?

Orientalisme på svensk

I Vest-Europa ble «tyrkere» mot slutten av 1700-tallet portrettert som brutale, primitive mennesker. Hvordan kunne «tyrkeren» på en og samme tid være både komisk figur og en mektig alliert eller en diplomatisk motpart?

Konsertliv i Norge på 1700-tallet

Hvilke institusjoner er Norges musikkliv tuftet på? I denne artikkelen ser vi på historien til landets første større ensembler.