Sted
Dato
Utøver
Trondheim
11.03.2015
Nordic Voices
Oslo
26.04.2015
Norsk Barokkorkester
Trondheim
06.05.2015
Erling With Aasgård
print

Vegen til notane: Edisjonstypar

Dei fleste av lesarane våre kjenner til kjensla av å stå med eit heilt nytt notehefte i handa. Men vegen dit er lang, og det er mange spørsmål som må få svar før ein kjem dit. Denne artikkelserien skal ta for seg nett desse. Den fyrste artikkelen handlar om edisjonstypar, og syner kvifor ulike noteutgåver er så ulike, kva for føremål ulike publikasjonar har, og kva for kjelder ein skal ta som grunnlag ved edisjon.

Omtaler:

 

Plater:

 

Joseph Haydn, Violin Concertos – Midori Seiler, Concerto Köln

 

Konserter:

 

Sprudlande jubliant – Barokkanerne 25 år

 

Bøker:


Beethoven – Anguish and Triumph

 

Historical Dictionary of the Classical Period

 

Beethoven's Tempest Sonata – Five Annotated Analyses for Performers and Scholars

 

The Masses of Joseph Haydn

 

 

Debatt:

 

Nyårshelsing frå redaktøren

 

Orkesteret – en modernistisk oldsak?

 

Prolog: Redaktøren fører pennen

 
 
 

 



 

    
Verdas eldste polyfone verk gjenoppdaga!

Inntil nyleg har vi trudd at polyfon musikk fyrst blei skriven ned på 1000-talet, og at dei tidlege polyfone verka fylgde strenge, teoretiske lover. Desse påstandane har no blitt snudd på hovudet, etter at doktorstudenten Giovanni Virelli oppdaga eit polyfont verk frå 900-talet.


Sundberg og Bach – horisontalt og vertikalt

Tysdag 2. desember var det lagt opp til feiring på Nasjonalbiblioteket. Ein av Noregs mest namngjetne musikkprofessorar, Ove Kristian Sundberg, skulle få lansere si siste bok om Bach. Musikk & historie var på plass for å få med seg feiringa av to store musikkpersonar.


Gottfried van Swieten – den ukjende musikkmagnaten

Gottfried van Swieten var ein av dei viktigaste musikkjennarane som har sett størst fotspor i musikkhistorien, som mesen og medhjelpar (på godt og vondt) for C.P.E. Bach, Haydn, Mozart og Beethoven, og som forkjempar for musikken til Bach og Händel. (del 1)

Nytt temanummer: Rameau 2014!

Den 12. september er det 250 år sidan Jean-Philippe Rameau, den storste franske operakomponisten på 1700-talet, døydde. I den samanhengen har Musikk & historie vigd det fyrste temanummeret sitt om nett Rameau!

 

Nasjonal kulturarv? Olavsofficiets relevans for et norsk middelalderbilde

I denne artikkelen diskuterer Roman Hankeln internasjonale strømninger i musikken i Olavsofficiet, som hadde en sentral plass i olavsdyrkingen i Nidaros.

Bysantiske klanger på gnistrende festival

Per Olav Reinton forteller om to av de mest spennende skikkelsene som ble hørt under Middealdermusikkdagene: abbedissene Kassia av Konstantinopel og Hildegard von Bingen.

La Pellegrina-intermediene i historisk kontekst

I 1589 giftet storhertugen av Toscana seg. Som en del av bryllupsfeiringen ble skuespillet «La Pellegrina» spilt. Hvordan ble de kjente intermediene først satt opp?

Orientalisme på svensk

I Vest-Europa ble «tyrkere» mot slutten av 1700-tallet portrettert som brutale, primitive mennesker. Hvordan kunne «tyrkeren» på en og samme tid være både komisk figur og en mektig alliert eller en diplomatisk motpart?