Sted
Dato
Utøver
Vår Frues kirke, Trondheim
31.07.2014
Purcell Choir
Bodø Domkirke, Nordland Musikkfestuke
05.08.2014
Capella Gabetta
Piccadilly Pub, Bodø
07.08.2014
Trondheim Barokk/Paul Goring
Bodø, Central Atrium, Nordland Musikkfestuke
08.08.2014
Musikalsk kaffeslabberas med Trondheim Barokk & Torkjell Berulfsen
print

Konsertliv i Norge på 1700-tallet

Hvilke institusjoner er Norges musikkliv tuftet på? I denne artikkelen ser Randi M. Selvik på de første store musikkensemblene i landet, og i sær det første av alle, nemlig Det harmoniske Selskab i Bergen.

Omtaler:

 

Plater:

 

Joseph Haydn, Violin Concertos – Midori Seiler, Concerto Köln

 

Konserter:

 

Bøker:

 

Historical Dictionary of the Classical Period

 

Beethoven's Tempest Sonata – Five Annotated Analyses for Performers and Scholars

 

The Masses of Joseph Haydn

 

 

Debatt:

 

Orkesteret – en modernistisk oldsak?

 

Prolog: Redaktøren fører pennen

 
 
 

  

    

Orkesteret - en modernistisk oldsak?

Sigurd Imsen etterlyser bevissthet rundt hvordan kunnskap om musikken kan skape kunstnerisk fornyelse.

Mellom antikke heltar og kristenpuritanarar

Intervju med Hans Erik Aarset om den ukjende rikdomen i Händel-oratoria.

Utdrag fra Det teatrale oratoriet: Belshazzar

Les et utdrag om Belshazzar fra Hans Erik Aarsets bok!

 

Kjende komponistar, ukjende repertoar: Haydn og orgellira

Joseph Haydn skreiv store mengder musikk for instrument som var so spesielle at verka nesten har blitt gløymt. I denne artikkelen tek vi ein titt på eitt av desse, orgellira.

 

Kvinneskikkelser i Händels operaer

I anledning oppføringen av Alcina ved Den norske opera i vinter tar vi et blikk på portretteringen av kvinner i Händels antikke operaer.

Da og nå

Anthony Rooley utforsker endringene i begrepet «autensitet» i fremføring av «tidligmusikk».

Mange toner i stedet for en

Les et utdrag fra Martin Kirnbauers bok Vieltönige Musik om hvordan temperering kunne gi svært kompliserte mikrotonale systemer på 1500- og 1600-tallet.

Prolog: Redaktøren fører pennen

Ei lita opningshelsing frå redaktør Halvor K. Hosar.