print

 

 

 

 

 

 

Remeaus Pygmalion (1748) – eller Amour som barokk ballettmester

Historien om Pygmalion er i vår tid hovudsaklig kjent gjennom Bernard Shaws skuespill ved samme navn, og den tilhørende musikalen My Fair Lady. Men historien har røtter tilbake til den greske antikken, og har vært grunnlag for en mengde kunstproduker. I anledning oppsetningen på Barokkfest tar Hans Erik Aarset her et dypdykk inn i Rameaus enaktersopera Pygmalion.

Omtaler:

 

Plater:

 

Joseph Haydn, Violin Concertos – Midori Seiler, Concerto Köln

 

Konserter:

 

Fingergull-officiet i Nidarosdomen 

 

Sprudlande jubliant – Barokkanerne 25 år

 

Bøker:

 

Generalbasspraxis 1600-1800

 

Solkongens opera – Den franske Tragédie en Musique 1673–86


The Symphonic Repertoire, bind I – The Eighteenth-Century Symphony


Beethoven – Anguish and Triumph

 

Historical Dictionary of the Classical Period

 

 

Debatt:

 

Nyårshelsing frå redaktøren

 

Orkesteret – en modernistisk oldsak?

 

Prolog: Redaktøren fører pennen

 
 
 

  

    
Programmet for Barokkfest 2016 lansert

No har programmet for neste års Barokkfest blitt sloppe. Nytt for året er storsatsing på opera, med Rameaus Pygmalion.

Danmarks og Holbergs komponist

Kanksje huskes han best som en villfaren kritiker av Johann Sebastian Bachs musikk. Johann Adolph Scheibe (1708–1776) hadde utvilsomt en skarp penn, men det er mye annet som kan sies om ham.

Arven fra Vasa på norsk jord

Et EØS-prosjekt skulle til for å bringe den rike litauisk-polske musikkarven til til Norge.

Nytt temanummer: Musikalske monarkar

Musikkhistoria er full av kongelege som har støtta og bygd opp, men òg brukt og misbrukt musikken. Musikk & historie har samla nokre av dei aller beste.

 

Fingergullsofficiet tilbake i Trondheim!

I år 1165 ble en dråpe av Kristi blod bragt til Nidaros. 850 år senere, inviterer Schola Sanctae Sunnivae til feiring av Fingergullet i Nidarosdomen.

Inspirerende middelalder i Gamlebyen
Tilbringer du sensommeren i Oslo, og mer presist mellom 28. august og 30. august? Da er det Gamlebyen og Gamle Aker kirke du bør sikte deg inn mot. Oslo Middelaldermusikkdager byr på et særlig rikt program i denne årgangen av festivalen.
Kjende komponistar, ukjende instrument: Glasharmonikaen

I nokre tiår var glasharmonikaen over alt, for så å forsvinna att. Men kva var det for eit instrument, og kvifor var det så populært? Og kva syner det oss om måten instrument lev og døyr på? Og kvifor var det hevda å vera farleg for psyken?

Haydn – Endeleg på norsk!

Tidlegare denne månaden gjekk ei historisk boklansering av stabelen: Med Nils Grindes bok «Haydn – Klassikeren» har Norge fått sin fyrste monografi om Haydn. Der var sjølvsagt Musikk & historie til stades.