Sted
Dato
Utøver
Damsgård Hovedgård
30.08.2015
Musica Celines
Chagall
30.08.2015
Søndagsbarokk på Chagall
Gamle Bergen
06.09.2015
The Ladys Entertainment
Johanneskirken
11.09.2015
Bergen (mikro)Barokk på Kulturnatt
print

Inspirerende middelalder i Gamlebyen

Tilbringer du sensommeren i Oslo, og mer presist mellom 28. august og 30. august? Da er det Gamlebyen og Gamle Aker kirke du bør sikte deg inn mot. Oslo Middelaldermusikkdager byr på et særlig rikt program i denne årgangen av festivalen.

Omtaler:

 

Plater:

 

Joseph Haydn, Violin Concertos – Midori Seiler, Concerto Köln

 

Konserter:

 

Sprudlande jubliant – Barokkanerne 25 år

 

Bøker:


Beethoven – Anguish and Triumph

 

Historical Dictionary of the Classical Period

 

Beethoven's Tempest Sonata – Five Annotated Analyses for Performers and Scholars

 

The Masses of Joseph Haydn

 

 

Debatt:

 

Nyårshelsing frå redaktøren

 

Orkesteret – en modernistisk oldsak?

 

Prolog: Redaktøren fører pennen

 
 
 

  

    
Kjende komponistar, ukjende instrument: Glasharmonikaen

I nokre tiår var glasharmonikaen over alt, for så å forsvinna att. Men kva var det for eit instrument, og kvifor var det så populært? Og kva syner det oss om måten instrument lev og døyr på? Og kvifor var det hevda å vera farleg for psyken?

Haydn – Endeleg på norsk!

Tidlegare denne månaden gjekk ei historisk boklansering av stabelen: Med Nils Grindes bok «Haydn – Klassikeren» har Norge fått sin fyrste monografi om Haydn. Der var sjølvsagt Musikk & historie til stades.


Vegen til notane - Del 1

Dei fleste av lesarane våre kjenner til kjensla av å stå med eit heilt nytt notehefte i handa. Men vegen dit er lang, og det er mange spørsmål som må få svar før ein kjem dit. Denne artikkelserien skal ta for seg nett desse.

Nytt temanummer: Rameau 2014!

Den 12. september er det 250 år sidan Jean-Philippe Rameau, den storste franske operakomponisten på 1700-talet, døydde. I den samanhengen har Musikk & historie vigd det fyrste temanummeret sitt om nett Rameau!

 

Verdas eldste polyfone verk gjenoppdaga!

Inntil nyleg har vi trudd at polyfon musikk fyrst blei skriven ned på 1000-talet, og at dei tidlege polyfone verka fylgde strenge, teoretiske lover. Desse påstandane har no blitt snudd på hovudet, etter at doktorstudenten Giovanni Virelli oppdaga eit polyfont verk frå 900-talet.


Sundberg og Bach – horisontalt og vertikalt

Tysdag 2. desember var det lagt opp til feiring på Nasjonalbiblioteket. Ein av Noregs mest namngjetne musikkprofessorar, Ove Kristian Sundberg, skulle få lansere si siste bok om Bach. Musikk & historie var på plass for å få med seg feiringa av to store musikkpersonar.


Gottfried van Swieten – den ukjende musikkmagnaten

Gottfried van Swieten var ein av dei viktigaste musikkjennarane som har sett størst fotspor i musikkhistorien, som mesen og medhjelpar (på godt og vondt) for C.P.E. Bach, Haydn, Mozart og Beethoven, og som forkjempar for musikken til Bach og Händel. (del 1)

Nasjonal kulturarv? Olavsofficiets relevans for et norsk middelalderbilde

I denne artikkelen diskuterer Roman Hankeln internasjonale strømninger i musikken i Olavsofficiet, som hadde en sentral plass i olavsdyrkingen i Nidaros.