Sted
Dato
Utøver
Håkonshallen
06.09.2014
Benjamin Bagby
Rosenkrantstårnet
07.09.2014
Schola Solensis
Chagall
07.09.2014
Currentes/Benjamin Bagby
print

Nasjonal kulturarv? Olavsofficiets relevans for et norsk middelalderbilde

I 1912 publiserte den norske musikkforskeren Georg Reiss sangene som ble sunget under Olavsfesten i middelalderen for første gang. Reiss var overbevist om Olavsofficiet hadde et folkelig preg. Det vi vet i dag om gregorianikken og Olavsofficiet tyder imidlertid på det motsatte: At officiet var en del av en internasjonal musikkultur. I denne artikkelen diskuterer Roman Hankeln internasjonale strømninger i musikken i olavsdyrkingen i Nidaros.

Omtaler:

 

Plater:

 

Joseph Haydn, Violin Concertos – Midori Seiler, Concerto Köln

 

Konserter:

 

Bøker:

 

Historical Dictionary of the Classical Period

 

Beethoven's Tempest Sonata – Five Annotated Analyses for Performers and Scholars

 

The Masses of Joseph Haydn

 

 

Debatt:

 

Orkesteret – en modernistisk oldsak?

 

Prolog: Redaktøren fører pennen

 
 
 

  

    

La Pellegrina-intermediene i historisk kontekst

I 1589 giftet storhertugen av Toscana seg. Som en del av bryllupsfeiringen ble skuespillet «La Pellegrina» spilt. Hvordan ble de kjente intermediene først satt opp?

Orientalisme på svensk

I Vest-Europa ble «tyrkere» mot slutten av 1700-tallet portrettert som brutale, primitive mennesker. Hvordan kunne «tyrkeren» på en og samme tid være både komisk figur og en mektig alliert eller en diplomatisk motpart?

Konsertliv i Norge på 1700-tallet

Hvilke institusjoner er Norges musikkliv tuftet på? I denne artikkelen ser vi på historien til landets første større ensembler.

Kjende komponistar, ukjende repertoar: Haydn og orgellira

Joseph Haydn skreiv store mengder musikk for instrument som var so spesielle at verka nesten har blitt gløymt. I denne artikkelen tek vi ein titt på eitt av desse, orgellira.

 


Orkesteret - en modernistisk oldsak?

Sigurd Imsen etterlyser bevissthet rundt hvordan kunnskap om musikken kan skape kunstnerisk fornyelse.

Mellom antikke heltar og kristenpuritanarar

Intervju med Hans Erik Aarset om den ukjende rikdomen i Händel-oratoria.

Utdrag fra Det teatrale oratoriet: Belshazzar

Les et utdrag om Belshazzar fra Hans Erik Aarsets bok!

Da og nå

Anthony Rooley utforsker endringene i begrepet «autensitet» i fremføring av «tidligmusikk».